Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

SN Title Publish Date Action
1 Annapurna Jul 20 2017 View
2 TEST Jul 17 2017 View
3 2560 international buddha jayanti 1 Jul 11 2017 View
4 2560 international buddha jayanti Jul 11 2017 View
5 Rahat Jul 11 2017 View
6 Ex-Chief Secretary Jul 11 2017 View
7 Japan Jul 11 2017 View
8 Civil Aviation Jul 7 2017 View
9 Civil Aviation Jul 7 2017 View
10 Simikot Jul 7 2017 View
11 Jomsom Jul 7 2017 View
12 Nepali Costume and Culture Jul 11 2017 View
SN Title Publish Date Action
1 Tourism Stastics 2016 Final Jul 19 2017 View  |  Download
2 Programs Jul 11 2017 View  |  Download
3 Nepal Tourism Statistic 2015 Jul 11 2017 View  |  Download
4 Nepal Tourism Statistic Jul 11 2017 View  |  Download
5 TOURISM VISION 2020 Jul 11 2017 View  |  Download
6 MOCTCA Jul 11 2017 View  |  Download
7 Yeti Bhairahawa Jul 11 2017 View  |  Download
8 Press Release Mahakabi Laxmi Parasd Devkota Jul 11 2017 View  |  Download
9 Fuel Leakage Press release Jul 11 2017 View  |  Download
10 Goma Air Press Release Jul 11 2017 View  |  Download
11 ?????? ?????? ??????? ????????, ???? Jul 11 2017 View  |  Download
SN Title Publish Date Action
1 samjhi bqaschu test Jul 19 2017 View  |  Download
2 nepali claissical Jul 19 2017 View  |  Download
3 flute Jul 19 2017 View  |  Download
4 chaubandi cholo Jul 19 2017 View  |  Download
SN Title Publish Date Action
1 Manang Road Trip Jul 20 2017 view
2 everest trekking Jul 19 2017 view
3 Dr. Mahesh Sharma, Minister of Culture, Tourism & Civil Aviation Jul 11 2017 view
4 Question to Nepal's Government Minister of culture , tourism and civil aviation. Jul 11 2017 view
5 To The Point Dr Mahesh Sharma MoS Culture, Tourism, Civil Aviation Jul 11 2017 view
6 Bhakti Sambad- Prem Kumar Rai- Secretary, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Jul 11 2017 view
7 Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Aanandha Pokhrel observing Tribhuwan Int' Airport Jul 11 2017 view
8 Prem Baniya with Minister of Culture, Tourism and Civil Aviation Aananda Pokhrel, Real Face. Jul 11 2017 view
9 N.A.E.S. PROGRAM WITH Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Anand Pokhrel Jul 11 2017 view
10 Ananda Prasad Pokharel Minister for Culture Tourism and Civil Aviation with Rishi DhamalaARTHIKBAHAS Jul 11 2017 view
11 Historical Place Dharan Jul 11 2017 view
12 Documentary about Nepal Jul 11 2017 view
SN Title Publish Date Action
1 everest-05 Jul 20 2017 view
2 Everest Content-01 Jul 20 2017 view
3 प्रेस विज्ञप्ती - वाङ्मय शताब्दी पुरुषको उपाधिबाट सम्मानित गरिएको सम्बन्धमा । Jul 12 2017 view
4 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ Jul 12 2017 view
5 प्रेस–विज्ञप्ति Jul 12 2017 view
6 प्रेस विज्ञप्ति - सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्बन्धमा । Jul 12 2017 view
7 गोमा एयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोग गठन - मिति २०७४/०२/१४ Jul 12 2017 view
8 वैठक Jul 12 2017 view
9 प्रेस विज्ञप्ति Jul 12 2017 view
10 धरहरा Jul 12 2017 view
11 Objectives Jul 12 2017 view
12 Introduction of Ministry Jul 12 2017 view