Office Under DOA


Description:

 1. स्मारक संरक्षण तथा दरवार हेरचाह कार्यालय, भक्तपुर
 2. स्मारक संरक्षण तथा दरवार हेरचाह कार्यालय, ललितपुर
 3. स्मारक संरक्षण तथा दरवार हेरचाह कार्यालय, हनुमानढोका
 4. राष्ट्रिय संग्रहालय, छउनी
 5. मुद्रा संग्रहालय, छाउनी
 6. राष्ट्रिय कला संग्रहालय, भक्तपुर
 7. क्षेत्रिय संग्रहालय, धनकुटा
 8. क्षेत्रिय संग्रहालय, पोखरा
 9. क्षेत्रिय संग्रहालय, सुर्खेत
 10. गोरखा दरबार संग्रहालय, गोरखा
 11. नुवाकोट दरबार संग्रहालय, नुवाकोट
 12. पाल्पा दरबार संग्रहालय, पाल्पा
 13. कपिलवस्तु संग्रहालय, कपिलवस्तु

    No photos found